A CRISE DO ANTIGO RÉXIME

O REINADO DE ISABEL II

O SEXENIO DEMOCRÁTICO

A RESTAURACIÓN

O REINADO DE ALFONSO XIII

A SEGUNDA REPÚBLICA

A GUERRA CIVIL